Giắc cắm và SPPS

Pug & SMPS

Nguồn

Giắc cắm

Giắc cắm
Sản phầm nguồn điện

Giắc cắm và SPPS - Pug & SMPS

Trang chủ   »   Sản phẩm   »   GIẮC CẮM VÀ SMPS - PLUG & SMPS   »   Giắc cắm và SPPS - Pug & SMPS
GIẮC CẮM VÀ SMPS - PLUG & SMPS Giắc cắm và SPPS - Pug & SMPS Giắc cắm và SPPS - Pug & SMPS
Nguồn cho bộ khuếch đại / Nguồn cho bộ khuếch đại feedforward / Nguồn cho bộ khuếch đại vệ tinh (trộn).
Tính năng sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm:

- Cải thiện độ tin cậy cao và hiệu quả cao.

Chức năng bảo vệ quá dòng và quá áp.

Công suất DC đầu ra có độ ổn định cao.

- Thu nhỏ và tăng trọng lượng sản phẩm do tần số cao.

 

Bộ phận

Thông số

Giá trị tham chiếu

Lưu ý

 

Nguồn cho bộ khuếch đại

Đâu vào

AC 90~264V

50~60Hz

 

Bộ khuếch đại trong nhà

Đầu ra

DC  12V 1A

DC 12V 2A

 

Nguồn cho bộ khuếch đại feedforward

Đâu vào

AC 40~90V

50~60Hz

 

Bộ khuếch đại thân cây ngoài trời

Đầu ra

DC  24V 2A

 

Nguồn cho bộ khuếch đại vệ tinh (trộn)

Đâu vào

AC 100~240V

50~60Hz

 

Bộ khuếch đại vệ tinh (tmatv)

Đầu ra

CH1: DC 6V 50mA

CH2: DC 15V  500mA

CH3: DC 24V 500mA