- Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu Quả + Uy tín luôn được đặt lên hàng đầu. + Chuyên nhiệp trong từng sản phẩm, từng dịch vụ dù là nhỏ nhất. + Hiệu quả cao nhất cho khách hàng, cho đối tác cũng như cho Choung Hwa Vina. - Tri thức sáng tạo làm cơ sở cho

- Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu Quả + Uy tín luôn được đặt lên hàng đầu. + Chuyên nhiệp trong từng sản phẩm, từng dịch vụ dù là nhỏ nhất. + Hiệu quả cao nhất cho khách hàng, cho đối tác cũng như cho Choung Hwa Vina. - Tri thức sáng tạo làm cơ sở cho

thiết bị

sản phẩm

CÔNG TY TNHH MTV CHOUNG HWA VINA
CÔNG TY TNHH MTV CHOUNG HWA VINA
Hỗ trợ tư vấn
Tel: 028. 3873 4913 - 028. 3873 4911 - 3873 4912 * 033 225 3592 (Mr. Duy) Fax: AM 07:30 ~ PM 04:30 Để lại thông tin Bản đồ

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Trang chủ   »   Giới thiệu về công ty   »   GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu Quả:

   + Uy tín luôn được đặt lên hàng đầu.

   + Chuyên nhiệp trong từng sản phẩm, từng dịch vụ dù là nhỏ nhất.

   + Hiệu quả cao nhất cho khách hàng, cho đối tác cũng như cho Choung Hwa Vina.

Tri thức sáng tạo làm cơ sở cho sự phát triển:

   Con người là nguồn lực quý giá nhất. Nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng chấp nhận thử thách mới và         luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu đầy  thách thức. Ý tưởng phải được tạo ra và được chia sẻ ở mọi cấp, mọi     nơi trong công ty. Khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới, cải tiến và hoàn thiện trong mỗi nhân viên công ty. Mọi     nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một cơ hội hay ít nhất là một           thách thức hoàn toàn có thể vượt qua.

Trách nhiệm sự hợp tác và đãi ngộ làm phương châm hành động

  Với Choung Hwa Vina đạo đức nghề nghiệp được xem là giá trị tiềm tàng bên trong, là những chỉ dẫn trong xử thế      hàng ngày, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu và hình ảnh công ty, là nền tảng cho sự thành      công và phát triển bền vững, thể hiện văn hóa riêng của đội ngũ nhân viên công ty.

 

Choung Hwa Vina mong muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: Dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần không thể thiếu trong công ty.

 

Quan tâm và thực hiện trách nhiệm xã hội với đội ngũ nhân viên, đảm bảo sự cân bằng sức khỏe với thành tích công việc và đời sống gia đình, sao cho nhân viên có thể chu toàn trách nhiệm đối với gia đình họ, làm việc và cống hiến lâu dài.

Xây dựng tổ chức bền vững trên nền tảng của tính đoàn kết  - sự chia sẻ – tính kế thừa làm bản sắc và là niềm tự hào.