GIẮC CẮM DC

GIẮC CẮM

DC

Nguồn điện

Phụ kiện ti vi
Sản phầm nguồn điện

GIẮC CẮM DC

Trang chủ   »   Sản phẩm   »   GIẮC CẮM VÀ SMPS - PLUG & SMPS   »   GIẮC CẮM DC
GIẮC CẮM VÀ SMPS - PLUG & SMPS GIẮC CẮM DC GIẮC CẮM DC
Các chốt cắm này được sử dụng làm đầu nối tiếp xúc của các bộ phận DC trong việc thay đổi AC thành DC.
Tính năng sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm:

- Các lực vào và chèn được thể hiện bằng Kg về lực cộng thêm khi kết hợp với các bộ phận truy cập (male và female)

- Lực cần thiết trong việc tách lực rút phích cắm DC bằng các đầu nối truy cập được thể hiện dưới dạng Kg).

- Lức rút không làm hỏng các bộ phận của dây khi rút.

Lực chèn: 0.650Kg

Lực rút: 0.650Kg

 

No.

Loi

Loi s dng

Chiu dài

1

SD5.5*2.5-1L

Loại -

24.5m/m

2

SD5.5*2.5-3L

Loại -

25m/m

3

SD5.5*2.1-1L

Loại -

24.5m/m

4

SD5.5*2.5-2L

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

22.5m/m

5

SD5.5*2.5-3L

Loại L

21m/m

6

SD5.5*2.5-4L

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

25m/m

7

SD5.5*2.5-5L

Loại L

22.5m/m

8

SD5.5*2.5-6L

Loại L

21.5m/m

9

SD5.5*2.05-2-L

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

22.5m/m

10

SD5.5*2.05-3-L

Loại L

21m/m

11

SD5.0*1.0-L

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

22.5m/m

12

SD4.75*1.7-P

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

21m/m

13

SD4*1.7-1-L

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

20.5m/m

14

SD4*1.7-2-P

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

20.5m/m

15

SD4*1.7-3-P

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

20.5m/m

16

SD3.8*1.1-L

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

21m/m

17

SD3.8*1.3-L

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

21m/m

18

SD3.5*1.35-P

Sử dụng phổ biếnLoại -& Loại L

18.5m/m

19

SD3.5*1.35

Loại terminal

21m/m

20

SD2.5*0.7

Loại terminal

21m/m

21

SD2.35*0.7

Loại terminal

21m/m